Linda Nektar investerar en avsevärd del av sin årliga omsättning i FoU

Er partner för innovation

En viktig del av det dagliga arbetet är a ständigt utveckla och ta fram nya spännande smaker och ligga i framkanten på utvecklingen. Vi samarbetar med partner längs hela värdekedjan och utför gemensamma projekt med våra kunder, leverantörer och systemleverantörer. Vi är stolta över vårt utmärkta långvariga samarbete med framstående experter vid Åbo Akademi och Universitetet i Tartu. Genom vårt samarbete med Symrise ser vi globala trender där de uppstår och har tillgång till ett brett kunnande.

innovative ferment

Dagliga test med olika jästkulturer

Vi utför fermenteringar med olika jästkulturer för att hitta den bästa matchningen till olika ingredienser och bästa organoleptiska profiler. Vi använder oss av de nyaste metoderna för att säkerställa de rätta produktegenskaperna.

Först i världen

Linda Nektar var det första företaget i världen som år 2005 installerade IsoMix blandare för att förbättra, effektivera kontrollera fermenteringen. Våra automatiserade produktionsprocesser säkrar jämn kvalitet och ger snabbare genomloppstider. Vår moderna filtreringsteknik säkrar en hög och jämn produktkvalitet. Den effektiva produktionen hjälper oss att minimera utsläppen och miljöpåverkan.

Mer om oss