Linda Nektar har ett engagerat och högkvalificerat team

ISO 9001:2015-certifiering

Standarder, certifikat och normer är en viktig del av transparent och ansvarsfull produktion av livsmedel. Linda Nektar är sedan 2005 certifierat av Lloyd’s Register Quality Assurance för implementering av kvalitetssystem i enlighet med ISO 9001. Vårt kvalitetsteam bevakar kontinuerligt processer och produkter i under tredje part’s auditering. Vårt eget laboratorium säkrar att våra fermenterade produkter är trygga, högkvalitativa och fyller kundens krav.

Certificate for production of fermented beverages

Eget laboratorium och strikta kontrollsystem

Med vare vårt interna laboratorium bevakar vi produkternas kvalitet kontinuerligt. HACCP-kontrollsystemet och vår egen strikta leverantörsbedömning garanterar produktionen av kvalitetssäkrade och högklassiga produkter

Mer om oss