Linda Nektaril on pühendunud ja tippasjatundjatest koosnev meeskond.

ISO 9001:2015 standard

Standardid, sertifikaadid ja juhised on läbipaistva ja vastutustundliku toiduainete tööstusliku tootmise oluline osa. Alates 2005. aastast on Linda Nektar sertifitseeritud juhtimissüsteemi standardi ISO 9001 kasutamiseks Lloyd’s Register Quality Assurance poolt. Meie kvaliteedimeeskond teostab pidevat protsesside ja toodete seiret koos regulaarsete kolmandate osapoolte audititega.  ISO 9001 standardi nõuete järgimine võimaldab meil teha jätkuvalt uuendusi ja täiustada protsesse ning  tagada, et meie kääritatud tooted on ohutud, kvaliteetsed ja vastavad klientide kõrgetele nõudmistele.

Ettevõttesisene labor ja ranged kontrollimeetmed

Meie ettevõttesisene labor võimaldab meil kontrollida igapäevaselt toodete kvaliteeti. Ohutute ja kvaliteetsete toodete tootmise tagamiseks oleme rakendanud HACCP kontrollsüsteemi, mis aitab vältida ennetavalt tootmise võimalikke füüsikalisi, keemilisi ja bioloogilisi ohte. Iga Linda Nektari tooteartikli tootmisahel on jälgitav. Hangime tooraineid ainult tarnijatelt, kelle tooted ja tootmisprotsessid vastavad meie kvaliteedinõuetele.

Loe lisaks