Me hoolime.

Sotsiaalne ja keskkonnaalane vastutus

Linda Nektar on pühendunud eetilistele ja keskkonnasäästlikele tavadele. Mõistame meie loodusressursside kaitse, elukeskkonna säilitamise ja eetilise päritoluga toodete pakkumise tähtsust. Meile on oluline, et meie tooraine hangitakse vastutustundlikult. Teeme koostööd mahlakontsentraatide tarnijatega, kes näitavad üles austust nii inimeste kui ka keskkonna vastu.

Jätkusuutlik tootmine

Linda Nektari eesmärk on vähendada oma tootmise keskkonnamõju. Optimeerime energiatarbimist, paigaldades energiatõhusaid lahendusi ja kasutades asjakohaseid taastuvaid energiaallikaid. Suur osa kasutatavast energiast tuleb meie endi päikesepaneelidest,  toetades meie rohelist ja säästlikku mõtteviisi. Tegutseme veekasutuse vähendamise ja reoveepuhastusprotsesside tõhustamise nimel.  Kasutame kaasaegseid tehnoloogiaid oma tööstusreovee bioloogiliseks puhastamiseks, tulenevalt kohalikest nõuetest.

Loe lisaks