Vi bryr oss verkligen om miljön och värnar om en hållbar utveckling

Socialt och miljöansvar

Linda Nektar har i sin verksamhet antagit etiska och miljömässigt hållbara verksamhetsprinciper. Vi inser vikten av att värna om naturtillgångar och den miljö vi lever i, samt erbjuda etiskt hållbart producerade produkter. För oss är det av största vikt att våra råvaror är dokumenterat hållbart framtagna. Vi samarbetar med leverantörer som visat på ansvar gentemot samhälle och miljö.

Hållbar verksamhet

Vårt mål är att minimera vår miljöpåverkan och i alla investeringar strävar vi till maximal energieffektivitet. Exempel på strävan att göra produktionen i Linda Nektar mera grön är investering i solenergi. En betydande del av Linda Nektars energibehov genereras av de egna solpanelerna. Vi arbetar för att reducera användning av vatten i våra processer och utvecklar tekniker för biologisk avfallsvattenrening i samråd med lokala myndigheter.

Mer om oss